IQ Electric

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

 • ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, VŠECHNY SKLADOVÁNÍ
 • INŽENÝRSTVÍ, ČISTÉ AUTOREM
 • KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
 • SÍTĚ, SDRUŽENÍ A DALŠÍ
 • ELEKTRINA, STATISTIKA, TZB A DALŠÍ

NAŠE ZAMĚŘENÍ

 • VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY
 • STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT
 • STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • ADMINISTRATIVNÍ STAVBY
 • HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE
 • STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • Příprava zákazky (PPR)
 • Návrh / studie stavby (STS)
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • Příprava a zpracování rozpočtu stavby
 • Optimalizace webu pro vyhledávače